Innmelding

Moss Basketballklubb sesongen 21/22

Moss Basketballklubb har trening for alle klassetrinn i barneskolen, i tillegg til trening og seriespill for U14, U15, U16 og U17. Vi har også Herrelag i 3. divisjon. Vi har i år et nystartet jentelag.

Innmelding og registering: Alle får lov å prøve seg på noen treninger før de melder seg inn i klubben. Vi trenger imidlertid at alle som skal delta på trening er registering for blandt annet å kunne smittespore dersom det oppstå smitte av Covid-19. Vi benytter appen Spond for å kommunisere om treninger og for å melde fra om man kommer på trening, kamper og andre arrangement.

Bruk av SPOND: Last ned appen på din mobil. For å få tilgang til Moss Basketballklubb benytter du koden: KCBAR.

Prøveperioden settes i utgangspunktet til 2-3 uker, men det er bare å ta kontakt med oss om det er behov for lenger tid. Etter denne perioden melder man seg inn i klubben. Dette kan gjøres ved å benytte skjemaet nedefor, ved å søke opp klubben i MinIdrett, eller ved sende mail til medlem@mossbasket.no. Skulle det ikke være aktuelt å fortsette er det fint om vi får beskjed på samme mailadresse så tar vi dere bort fra Spond.

Hva koster det å være med i klubben? Vi ønsker at alle, uavhengig av inntekt, skal kunne være med å spille basket. Dersom du eller andre du kjenner ønsker å spille, men ikke har råd, er det bare å ta kontakt med oss da det finnes støtteordninger.

Medlemskap for 1 årAlle spillere fra 8. trinn og
andre som ønsker det
300,-
Treningsavgift halvår
(inkludert medlemskap)
1.-7. trinn450,-
Treningsavgift halvårFra 8. trinn900,-
Spillerlisens for 1 år
(oktober til oktober)
Alle spillere som skal delt på
seriekamper
980,-

Treningsavgiften dekker bla drakter, baller, annet utstyr, kamper (dommere) og turneringer vi deltar på lokalt.

Spillerer som skal delta på seriekamper må ha spillerlisens. Denne lisensen betales til
Basketballforbundet og dekker blandt annet forsikring for spillerne i forbindelse med
kamper. Spillere må ha betalt lisens for å kunne spille kamper fra dagen de fyller 13 år. Dette vil hovedsakelig gjelde fra 8. trinn og eldre.

Søskenmoderasjon: det gis 50% moderasjon på treningsavgiften fra barn nr 2 fra samme familie. Dette gjelder ikke for 1.-7. trinn.

Klubben drives 100% av foreldre og vi er helt avhengig av å ha en engasjert foreldregruppe til små og litt større oppgaver. Dette gjelder treneroppgaver, lagledere, styreoppgaver, hjelpe til på trening, vakter og noe som kan bistå med smittevern. Når vi har hjemmekamper trenger vi noen til smittevern, sekretæriatet og til kiosken. Vi er mange foreldre som bør kunne bidra. Dersom mange gjøre litt så får vi en velfungerende klubb til beste for våre barn og ungdommer.

Kontakt oss gjerne:

Kristin Urkedal (leder): leder@mossbasket.no
Tove Szwarc (medlemsansvarlig): medlem@mossbasket.no

Innmeldingsskjema for Moss Basketballklubb

Innmeldingsskjema
Informasjon om spiller
Informasjon om foresatte
Minst en foresatt må registrere seg for barn under 15 år