Måned: desember 2020

  • Ekstraordinært årsmøte

    Da det ikke ble valgt noen leder på vårt ordinære årsmøte i august, må vi nå ha et ekstraordinært årsmøte. Pga smittesituasjonen vil årsmøtet bli avholdt digitalt 15.12.20 kl. 18.00. Send påmelding til leder@mossbasket.no for lenke til Teamsmøte. Innkalling og saksliste ligger vedlagt.