Måned: august 2022

  • Ventelister på mange lag

    Moss Basketball klubb er en klubb i sterk vekst. Dessverre så har ikke klubben fått tildelt nok treningstid i byens haller og gymsaler til å gi tilbud til alle som ønsker det. Det er for tiden ventelister på flere lag. Dette gjelder spesielt for Easybasket, gutter født i 2010 og gutter født i 2011, men…

  • Treningstider for høsten 2022/vår 2023

    Treningstider for årets sesong er nå klare. Det har vært utfordrende å fordele treningstider i år fordi vi har mange lag, og skulle gjerne hatt flere, men vi har dessverre ikke fått nok treningstid til å opprette ytterligere lag. Vi har også måtte dele den tiden vi har mellom mange lag så i de fleste…