Innmelding

Moss Basketballklubb sesongen 21/22

Vi har hatt en enorm tilstrømning av nye spillere i høst. Vi er utrolig glad for det. Det er imidlertid slik at vi har begrenset tilgang til treningstider og nå er kapasiteten sprengt på de fleste lagene våre. Vi har derfor sett oss nødt til å innføre en inntaktspause. Dette gjelder ikke jentelaget, her har vi plass til noen flere. Vi har et håpe om å kanskje kunne få mer treningstid i hallene, men dette er svært usikkert. Dersom du ønsker å sette ditt barn på venteliste så kan du gjøre dette til medlem@mossbasket.no Oppgi navn og alder på barnet.

Generell info:

Moss Basketballklubb har trening for alle klassetrinn i barneskolen, i tillegg til trening og seriespill for U14, U15, U16 og U17. Vi har også Herrelag i 3. divisjon. Vi har i år et nystartet jentelag.

Treningstider og annen informasjon finner du på www.mossbasket.no

Innmelding og registering: Alle får lov å prøve seg på noen treninger før de melder seg inn i klubben. Vi benytter appen Spond for å kommunisere om treninger og for å melde fra om man kommer på trening, kamper og andre arrangement.

Prøveperioden settes i utgangspunktet til 2-3 uker, men det er bare å ta kontakt med oss om det er behov for lenger tid. Etter denne perioden melder man seg inn i klubben. Dette beste er å gjøre dette på idrettsforbundet sider under «min idrett». Det kan også gjøres via skjema på vår hjemmeside.

Hva koster det å være med i klubben? Vi ønsker at alle, uavhengig av inntekt, skal kunne være med å spille basket. Dersom du eller andre du kjenner ønsker å spille, men ikke har råd, er det bare å ta kontakt med oss da det finnes støtteordninger.

Medlemskap for 1 årAlle spillere fra 8. trinn og
andre som ønsker det
300,-
Treningsavgift halvår
(inkludert medlemskap)
1.-7. trinn450,-
Treningsavgift halvårFra 8. trinn900,-
Spillerlisens for 1 år
(oktober til oktober)
Alle spillere som skal delt på
seriekamper
980,-

Treningsavgiften dekker bla drakter, baller, annet utstyr, kamper (dommere) og turneringer vi deltar på lokalt.

Spillere som skal delta på seriekamper ha spillerlisens. Denne lisensen betales til
Basketballforbundet og dekker blant annet forsikring for spillerne i forbindelse med
kamper. Spillere må ha betalt lisens for å kunne spille kamper fra dagen de fyller 13 år. Dette vil hovedsakelig gjelde fra 8. trinn og eldre.

Søskenmoderasjon: det gis 50% moderasjon på treningsavgiften fra barn nr 2 fra samme familie. Dette gjelder ikke for 1.-7. trinn.

Klubben drives 100% av foreldre og vi er helt avhengig av å ha en engasjert foreldregruppe til små og litt større oppgaver. Dette gjelder treneroppgaver, lagledere, styreoppgaver, hjelpe til på trening, vakter og noe som kan bistå med smittevern. Når vi har hjemmekamper trenger vi noen til smittevern, sekretæriatet og til kiosken. Vi er mange foreldre som bør kunne bidra. Dersom mange gjøre litt så får vi en velfungerende klubb til beste for våre barn og ungdommer.

Kontakt oss gjerne:

Kristin Urkedal (leder): leder@mossbasket.no
Tove Szwarc (medlemsansvarlig): medlem@mossbasket.no

Innmeldingsskjema for Moss Basketballklubb

Innmeldingsskjema
Informasjon om spiller
Informasjon om foresatte
Minst en foresatt må registrere seg for barn under 15 år